Kancelaria FinanceCare | Yes, we Care

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sporach z instytucjami finansowymi.
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta, profesjonalną pomoc prawną, optymalizację ryzyka i kosztów oraz efektywność podejmowanych działań. Zajmiemy się Twoją sprawą kompleksowo od samego początku, nie musisz angażować swojego czasu, ani nerwów. Korzystamy z pomocy doświadczonych prawników, którzy rzetelnie zajmą się Twoją sprawą i pomogą odnaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszej sytuacji.

Kancelaria Prawna FinanceCare

Kontakt - zgłoś sprawę

Pokaż pełną treść zgody
Bezpłatna wycena on-line!

Polisolokaty

Dokonamy analizy Twojej umowy i zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie, aby odzyskać utracone środki.

Polisolokaty są produktami inwestycyjnymi w formie umów ubezpieczenia na życie, które miały stanowić bezpieczną alternatywę dla lokat bankowych. Podczas zawierania umów dochodziło do nagannych praktyk stosowanych przez banki, doradców finansowych oraz ubezpieczycieli, którzy nie informowali rzetelnie o prawdziwym charakterze produktu oraz ryzyku związanym z funduszami inwestycyjnymi. Skupiano się głównie na iluzorycznych zyskach, jak również pomijano informacje o ryzyku, kosztach obsługi, a w przypadku rozwiązania umowy pobierano wygórowane opłaty likwidacyjne.

Polisolokaty okazały się produktami wysokiego ryzyka inwestycyjnego oraz prawnego w większości przynoszące stratę i niegwarantujące zwrotu wpłacanych środków. Niejednokrotnie powoduje to, że Klient otrzymuje zwrot kwoty poniżej wpłaconych środków w sytuacji, gdy produkt miał gwarantować stabilny i bezpieczny zysk.

Frankowicze

Banki, udzielając kredytów we frankach szwajcarskich, posługiwały się niedozwolonymi zapisami umownymi zastrzegając swobodę w ustalaniu kursu przeliczeniowego franka szwajcarskiego. Mechanizm powoduje zawyżenie miesięcznej raty kredytowej i prowadzi do nadpłaty kredytu.

Przywołany proceder jest niedozwolony, ponieważ istotą waloryzacji umownej jest dokonywanie jej w oparciu o jednolity, obiektywny miernik wartości tj. kurs NBP, a nie dowolną decyzję banku, który w ten sposób może dowolnie zawyżać wysokość raty kredytowej. Konsekwencją wskazanych naruszeń może być przewalutowanie kredytu na złotówkowy z oprocentowaniem LIBOR. Ponadto przy zawieraniu umów pobierano bezprawnie od konsumentów składki ubezpieczenia niskiego wkładu, które to ubezpieczenie chroniło ryzyko banku, a nie konsumenta, który opłacał składki.

Kancelaria dokona analizy Twojej umowy kredytowej, oszacuje wartość sporu i pomoże rozwiązać problem związany ze stosowaniem przez banki niedozwolonych postanowień umownych oraz podejmie działania mające na celu zwrot bezprawnie pobranych środków.

Dla dłużnika

Jesteś w sporze z instytucją finansową?

Zostałeś pozwany?

Masz wątpliwości co do rzetelności postępowania instytucji finansowej?

Bank sprzedał Twój dług do Funduszu Sekurytyzacyjnego, który domaga się ponownie spłaty zadłużenia?

Wierzyciel prowadzi długotrwałe, uciążliwe postępowania egzekucyjne?

Bank posłużył się bankowym tytułem egzekucyjnym?

Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami, zweryfikujemy zasadność kierowanych roszczeń i podejmiemy się obrony Twoich praw na drodze postępowania przedsądowego oraz sądowego przy pomocy renomowanych kancelarii prawnych. W ramach postępowań egzekucyjnych zweryfikujemy zasadność i dopuszczalność wszczęcia egzekucji oraz prawidłowość podejmowanych czynności egzekucyjnych.

Kontakt

Kancelaria FinanceCare Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk

e-mail: kancelaria@financecare.net.pl
tel. 723-03-09-03

Kancelaria czynna w godz. 09:00-17:00.

Celem umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kancelaria wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000718537, NIP 5833286885. Kapitał zakładowy 15000,00 zł.